تبلیغات
مرکز دانلود بازی - دانلود بازی کم حجم شده call of duty 4 modern warfare

دانلود بازی کم حجم شده call of duty 4 modern warfare

نوشته شده توسط:مهدی فلاحی
سه شنبه 13 اسفند 1387-06:20 ب.ظ

 

حداقل سیستم مورد نیاز

Pentium 4 2.4 GHz
512MB RAM ((Windows® XP), 768MB RAM Vista®)
NVIDIA GeForce 6Video RAM: Required - 128 MB600+ / ATI Radeon 9800 Pro+)

دانلود بازی

http://www.easy-share.com/1903481864/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part01.rar
http://www.easy-share.com/1903481907/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part02.rar
http://www.easy-share.com/1903482011/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part03.rar
http://www.easy-share.com/1903482075/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part04.rar
http://www.easy-share.com/1903482092/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part05.rar
http://www.easy-share.com/1903482137/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part06.rar
http://www.easy-share.com/1903482162/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part07.rar
http://www.easy-share.com/1903482210/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part08.rar
http://www.easy-share.com/1903482243/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part09.rar
http://www.easy-share.com/1903482286/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part10.rar
http://www.easy-share.com/1903482303/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part11.rar
http://www.easy-share.com/1903482333/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part12.rar
http://www.easy-share.com/1903482357/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part13.rar
http://www.easy-share.com/1903511147/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part14.rar
http://www.easy-share.com/1903511159/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part15.rar
http://www.easy-share.com/1903511186/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part16.rar
http://www.easy-share.com/1903511201/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part17.rar
http://www.easy-share.com/1903511230/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part18.rar
http://www.easy-share.com/1903511245/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part19.rar
http://www.easy-share.com/1903511270/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part20.rar
http://www.easy-share.com/1903511293/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part21.rar
http://www.easy-share.com/1903511316/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part22.rar
http://www.easy-share.com/1903511330/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part23.rar
http://www.easy-share.com/1903511357/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part24.rar
http://www.easy-share.com/1903511126/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part25.rar
http://www.easy-share.com/1903535529/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part26.rar
http://www.easy-share.com/1903511068/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part27.rar

یا

http://rapidshare.com/files/192921068/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part01.rar
http://rapidshare.com/files/192923948/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part02.rar
http://rapidshare.com/files/192927777/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part03.rar
http://rapidshare.com/files/192933017/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part04.rar
http://rapidshare.com/files/194010658/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part05.rar
http://rapidshare.com/files/194015976/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part06.rar
http://rapidshare.com/files/194023446/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part07.rar
http://rapidshare.com/files/194027846/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part08.rar
http://rapidshare.com/files/194031818/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part09.rar
http://rapidshare.com/files/194039194/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part10.rar
http://rapidshare.com/files/194042189/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part11.rar
http://rapidshare.com/files/194045215/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part12.rar
http://rapidshare.com/files/194048022/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part13.rar
http://rapidshare.com/files/194056885/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part14.rar
http://rapidshare.com/files/194059458/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part15.rar
http://rapidshare.com/files/194062452/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part16.rar
http://rapidshare.com/files/194073666/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part17.rar
http://rapidshare.com/files/194083903/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part18.rar
http://rapidshare.com/files/194093804/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part19.rar
http://rapidshare.com/files/194101490/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part20.rar
http://rapidshare.com/files/194108962/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part21.rar
http://rapidshare.com/files/194116552/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part22.rar
http://rapidshare.com/files/194155091/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part23.rar
http://rapidshare.com/files/194187604/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part24.rar
http://rapidshare.com/files/194132048/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part25.rar
http://rapidshare.com/files/194235886/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part26.rar
http://rapidshare.com/files/194136059/C-O-D_4_M-W_ZaDownload.Com.part27.rar

رمز : zadownload.com
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox